Česká lékárnická, a.s.


Pro akcionáře:

Pozvánka na valnou hromadu 26.6.2019

Dne 26.6.2019 se bude od 15.00 hod. konat valná hromada společnosti Česká lékárnická, a.s. Kompletní pozvánka na valnou hromadu je zveřejněna zde.

Povinně uveřejňované dokumentyHospodářské výsledky

Hospodářské výsledky společností Therápon 98, a.s., Galmed, a.s., Lekis, s.r.o., Pražská lékárnická, s.r.o., Jihlavská lékárnická, s.r.o., Plzeňská lékárnická, s.r.o., PHARMACY-distribuce léčiv, s.r.o., sdružených ve skupině kolem České lékárnické, a.s., včetně společnosti Česká lékárnická, a.s., byly řádně auditovány nezávislým auditorem AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o., licence KA ČR č. 64, s výrokem "bez výhrad".

Konsolidované výroční zprávy společnosti Česká lékárnická, a.s. za období 2009 – 2016 nebyly dosud schváleny valnou hromadou.

Informace o hospodaření společností© Pharmos a.s. | Created by: © 2019 SoftPharm s.r.o.