Česká lékárnická, a.s.Hospodářské výsledky

Hospodářské výsledky společností Therápon 98, a.s., Galmed, a.s., Lekis, s.r.o., Pražská lékárnická, s.r.o., Jihlavská lékárnická, s.r.o. sdružených ve skupině kolem České lékárnické, a.s., včetně společnosti Česká lékárnická, a.s., byly řádně auditovány nezávislým auditorem HDM AUDIT CZ s.r.o., oprávnění KA ČR č. 579, s výrokem "bez výhrad".

Konsolidovaná výroční zpráva společnosti Česká lékárnická, a.s. za rok 2019 bude schválena valnou hromadou na jejím nejbližším jednání.

Informace o hospodaření společností© Pharmos a.s. | Zásady zpracování osobních údajů GDPR | Created by: © 2021 SoftPharm s.r.o.