Úvod

Monitoring médií infozdravotnictví.cz

KSL: Odmítáme povinné elektronické recepty

15.5.2017  Zdravotnické noviny.  str. 02  Z domova

Koalice soukromých lékařů (KSL), která zastupuje většinu segmentů ambulantní péče v ČR, vydala prohlášení, v němž zásadně odmítá zavedení povinnosti předepisování léků pouze elektronicky. Tvůrci této povinnosti podle ambulantních lékařů s odbornou veřejností, na níž se má tato povinnost vztahovat, změnu dostatečně nekonzultovali a nezvážili možné dopady.
Podle KSL by poslanecká sněmovna měla povinnost používat elektronický recept zrušit. „Žádáme, aby poslanecká sněmovna tuto povinnost, která se do příslušného zákona dostala jako poslanecký pozměňovací návrh MUDr. Skalického bez řádné diskuse s odbornou veřejností, zrušila, a aby problematika elektronizace zdravotnictví byla řešena systémově, tj. odborným jednáním pod gescí ministerstva zdravotnictví,“ uvádí KSL ve svém prohlášení s tím, že případné další návrhy týkající se oblasti používání elektronického zdravotnictví prošly vždy řádnou a podrobnou odbornou diskusí a teprve poté legislativním procesem.
Bez diskuse to nejde
Soukromí lékaři kritizují to, že tato změna, ač bude mít významný dopad na několik desítek tisíc poskytovatelů zdravotní péče, nebyla „jakkoliv“ projednána s odbornou veřejností. „Odmítáme postup, kdy bylo bez jasného zhodnocení benefitů, nákladů, technického řešení a náročnosti apod. formou zákona nejprve určité opatření přijato, a to bez promyšlení a prodiskutování dalších návazností, přičemž výhrady byly odbyty konstatováním, že vzhledem k odložené účinnosti bude dosti času tyto detaily dořešit následně. Tak závažnou otázku, jako je zavedení povinnosti předepisovat léky elektronicky, nelze odbýt dvěma odstavci zákona, jak se ukazuje, odložením účinnosti se situace (stav připravenosti systému) nijak nezměnila,“ kritizují soukromí lékaři.
Obavy z dodatečných nákladů
V souladu s dlouhodobou kritikou České lékařské komory, jejíž prezident Milan Kubek je taktéž soukromým ambulantním specialistou, KSL poukazuje na riziko zvýšených nákladů při zavádění tohoto systému. Nejde prý však pouze o finanční náklady, ale i časové. „V době projednávání této povinnosti nebyl a dosud není vůbec zřejmý účel takového opatření (kromě povinného elektronického předpisu jako takového), ani očekávaný přínos. Zcela chybělo a chybí zakalkulování nákladů na straně poskytovatelů a to jak finančních, tak např. časová náročnost atd., a to vše v době, kdy příjmy systému zdravotního pojištění jako celku stagnují a reálné příjmy ambulantních poskytovatelů ve většině klesají. Odmítáme takovéto zbrklé prodražování zdravotní péče v ČR,“ prohlašují soukromí lékaři.
Zpochybňování přínosů
Předkladatelé novely zákona, kterou se zavádí povinné používání elektronických receptů, si od změny slibují větší pružnost a průhlednost systému, stejně jako ekonomické přínosy, kdy by mělo dojít k omezení duplicitních předpisů a tedy i k úsporám. Přínos pro pacienty by měl v budoucnu spočívat především v lepším hlídání případných nežádoucích interakcí léků, ke kterým může docházet tím, jak pacient putuje po systému zdravotní péče mezi jednotlivými lékaři. Ale právě všechny tyto přínosy KSL zpochybňuje. „Po věcné stránce jsme si jisti, že povinnost předepisovat léky jen elektronicky nebude přínosem ani pro pacienty, ani pro lékaře (poskytovatele) a ani nebude znamenat ekonomický přínos pro systém veřejného zdravotního pojištění. Realitou bude pravý opak. Realitou bude místy až úplné zablokování průchodnosti ambulancí s významným prodloužením čekacích dob na vyšetření,“ uzavírá KSL s tím, že opatření zcela jistě nebude ekonomickým přínosem, ale samo o sobě může vést ke zhoršení dostupnosti a zbytečnému prodražení zdravotní péče pro pacienty.

Specifický léčebný program Empressin

Pro akutní péči v nemocnicích jsme zajistili léčivý přípravek Empressin 40 I.E./ 2 ml injekční roztok. Velikost balení a síla produktu: 1 balení obsahuje 10 ampulí á 2 ml, 1 ml injekčního roztoku obsahuje 20 I.E. Argipressinu  (vasopressin). Podrobnosti v níže uvedených odkazech.

·         Stanovisko SÚKL

·         Rozhodnutí MZCR

·         SPC

Prodáváme Tuberkulinový test a dovažíme vakcínu BCG

Tuberkulinový test PPD  - test na zjištění protilátek, dovážíme na základě rozhodnutí MZCR dle § 8  odst. 6 ZoL 379/2007 Sb.

  • povolení MZCR Výrobce Bul Bio institut, Sofia, Bulharsko http://www.bulbio.com/
  • příbalový leták Vakcínu BCG dovážíme též na základě povolení MZCR od polského výrobce BIOMED Lublin a v rámci ČR ji distribuuje společnost Avenier.

ANTI-stress, depres, prostat

Zdraví ze zelené lékárny - doplňky stravy jsou ekologické a neosahují žádné chemické přísady, dodáváme do lékáren. Blíže o těchto produktech : Anti-stress, Anti-depres, Anti-prostat najdete informace ZDE.

Zdravá svačina - ovocné tyčinky Dr.Light Fruit

Dodáváme do lékáren ovocné tyčinky Dr.Light Fruit, které obsahují pouze ovoce, bobule a šťávu! Prémiová řada je obohacená vitamíny a minerály a speciální komplexy pro lepší efect. Frukvik - dětská řada bez cukru, konzervantů, lepku, sóji, laktózy, ochucovadel, aromat či barvy. ZDE najdete podrobné informace, druhy a obrázky tyčinek.

 
© Pharmos a.s. | Created by: © 2017 SoftPharm s.r.o.